Phone: +48 504 100 648
E-MAIL: sm@slimmmotion.com
Patryk Walczak

Patryk większość życia spędził w ścisłym związku z muzyką. Ze szkół zabrał dyscyplinę i wszechstronność. W Slim Motion odpowiada za metrum i podstawę do bujania głową.